Sałatki

1. Bodrest 100 gr. / 10 zł

2. Kurinin 100 gr. / 12 zł

3. Nieżnost 100 gr. / 12 zł